Slide background

Begravningsentreprenörer

Vi delägare representerar 20% av SBFs medlemmar

Syfte

En entreprenörsdriven branschkonsolidering

Resurser

Vi har gedigen kunskap och goda förvärvsmöjligheter

Inplico står för stabilitet, långsiktighet och framtidssäkring

En ny kollega i branschen

Entreprenörsägt

Inplicos ledord är "Av begravningsentreprenörer, för begravningsentreprenörer."

Avsikt

Att skapa Sveriges främsta grupp av begravningsbyråer. Långsiktigt, stabilt och med starkt entreprenörsinflytande.

Förädling

Tillsammans med den lokala entreprenören utvecklar vi byrån på basis av professionella och beprövade metoder.

Tillväxt

Inplico ska växa genom förvärv och konsolidering av fristående byråer som är till salu.

Värdegrund

Vi vill verka för upprätthållande av en kunnig, ansvarsfull yrkeskår. Vi vill främja god begravningssed och yrkesetik.

Naturlig partner

Vår målsättning är att vi ska vara din naturliga partner när du vill sälja, trappa ner eller generationsskifta.

Styrka

Tillsammans och med stora resurser kan vi säkra ett konkurrenskraftigt, lokalt förankrat spjutspetserbjudande.

Auktorisering

Alla Inplicos kontor är och ska vara av SBF auktoriserade begravningsbyråer med allt som det borgar för.

22

Fristående byråer

84

Kontor

20

% av SBFs medlemmar

30

Ägare

VAD VI GÖR

Förvärvar

Förädlar

Förvaltar

Caption

Förvärv - Förädling - Förvaltning

Vi förvärvar fristående byråer när du som ägare vill trappa ner, gå i pension eller av annan anledning känner att du önskar stöd eller avlastning i drift och utveckling av din byrå. Vid exempelvis ett generationsskifte kan det vara en fördel med en stark ägare som hjälper nästa generation vidare. Efter ett förvärv införlivar vi verksamheten i Inplico, då med fokus på att skapa stor frihet för entreprenören att driva sin lokala verksamhet. Genom att addera utvecklings- och verksamhetsstöd från den större organisationens resurser kring exempelvis skötsel av ekonomi och administration, HR-frågor och inköp säkrar vi lokal entreprenörsdrift parat med en optimerad stordrift.

Vårt Advisory Board visar vägen till framgång!

Inplico har ett Advisory Board bestående av framstående begravningsentreprenörer. De har olika bakgrund och erfarenheter och alla besitter gedigna kunskaper om branschen. Deras uppgift är att utveckla Inplicos begravningsverksamhet och säkerställa att vi lever upp till vår värdegrund och målsättning.

Assistance Image

Vill du veta mer?

Vårt Advisory Board är bland annat upphovsmännen och -kvinnorna till Inplicos motto "av begravningsentreprenörer, för begravningsentreprenörer". De hanterar olika frågor som rör begravningsversamheten.

  • Arbeta med produktutveckling
  • Kommunicera med övriga branschkollegor
  • Utveckla och förvalta värdegrunden
  • Rådgivare åt företagsledningen i viktiga frågor
  • Stå för kontinuitet och långsiktighet

Anette Petterson

A F BECKMAN BEGRAVNINGSBYRÅ

Fredrik Josefsson

JOSEFSSONS BEGRAVNINGSBYRÅ

Oscar Cederberg

MOTALA BEGRAVNINGSBYRÅ

Bengt Jacobsson

LIMHAMNS BEGRAVNINGSBYRÅ

Tommy Hultgren

TÖRNKVIST BEGRAVNINGSBYRÅ

Är du intresserad av att veta mer om vår affärsidé och verksamhet?
Kontakta oss